SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เลขาธิการ สปส.ยังไม่รับพิจารณาหน่วยลงทุนไอเอ็นจีกรุงเทพฯ

เลขาธิการ สปส.ยังไม่รับพิจารณาหน่วยลงทุนไอเอ็นจีกรุงเทพฯ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : หน่วยลงทุน สปส., ข้อมูลเกี่ยวกับ หน่วยลงทุน สปส.เลขาธิการ สปส. ยืนยันยังไม่รับพิจารณาหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไอเอ็นจี เพียงได้เห็นข้อเสนอของไอเอ็นจีเท่านั้น หากมีการพิจารณาจะต้องผ่านหลักเกณฑ์การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของอนุกรรมการบริหารการลงทุน
       

       นายปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงกรณีข่าวการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ไอเอ็นจีเสนอขายเพียงได้เห็นข้อเสนอแต่ยังไม่รับพิจารณา หากมีการลงทุนต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไว้ ดั้งนั้นการที่สำนักงานประกันสังคมจะลงทุน ในหน่วยลงทุนที่ไอเอ็นจีเสนอมาต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ และเสนอให้อนุกรรมการศึกษาการลงทุนทางเลือกพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็ไม่สามารถลงทุนได้
       
       กรณีที่เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คณะกรรมการประกันสังคมได้ตั้งอนุกรรมการศึกษาการลงทุนทางเลือก โดยมี น.ส.นวพร เรืองสกุล เป็นประธาน ในการพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน ความมั่นคงและความคุ้มค่าของการลงทุน หากอนุกรรมการศึกษาการลงทุนทางเลือก ได้พิจารณาแล้ว ส่งมาให้คณะกรรมการประกันสังคม เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อน หลังจากผ่านการเห็นชอบแล้ว จึงจะส่งมาให้อนุกรรมการบริหารการลงทุน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของอัตราส่วนในการลงทุนอีกครั้ง ซึ่งขอย้ำว่าขณะนี้ สปส.ยังไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด เพียงแต่ได้มีการเสนอขายให้ สปส.พิจารณาเท่านั้น
       
       นอกจากนี้การลงทุนของกองทุนประกันสังคมในแต่ละครั้งต้องผ่านการประเมิน ความเหมาะสมในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในขณะเดียวกันต้องมีการพิจารณาความมั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนได้จริง โดยที่ผ่านมาการลงทุนที่ไม่ใช่พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ หุ้นกู้ หุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั้น สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดไว้ว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 – 9 ต่อปีโดยเฉลี่ย ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนไอเอ็นจีไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ต้องรอการพิจารณาตามขั้นตอนก่อน
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
ลงวันที่ 09/02/2009 00:47:20
จำนวนผู้ชม 1306
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ