ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับสมัครงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 รับครูผู้ช่วย 9 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 รับครูผู้ช่วย 9 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับสมัครงาน อ.ก.ค.ศ., สมัครงาน เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับสมัครงาน อ.ก.ค.ศ., สมัครงาน เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกพ นักงานราชการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ เ พื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษา กรณ ีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ดังนี้
 
 ตำแหน่งครูผู้ช่วย 9 อัตรา
 - กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา
 - กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
 - กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 - กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
 - กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา
 - กลุ่มวิชาเอกทั่วไป 3 อัตรา
 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
 - ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการ หรือครูอัตราจ้างที่จ้างจากเงินงบ
   ประมาณ ซึ่งปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างจากสำนักงาน
   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - มีระยะเวลาปฏิบัติงานปัจจุบันตามคำสั่งจ้างในหน่วยงานการ
   ศึกษารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุด
   ท้าย การนับระยะเวลาปฏิบัติงานของพนักงานราชการหรือครู
   อัตราจ้างดังกล่าวให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานในทุกตำแหน่งรวม
   กันได้ แม้จะเว้นช่วยการจ้าง และให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงาน
   ในตำแหน่งพนักงานราชการ หรือครูอัตราจ้างจากเงินงบประมาณ
   ตามคำสั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างในหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนัก
   งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - เป็นผู้มีคุณสมบัติมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้า
   ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 - เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่น
   ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดและมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพ
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
   หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมียนผู้
   ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
   บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งทางคุรุสภาออกให้
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ตั้งแต่บัดนี้ -10 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08.30-16.30 น.เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.lri2.obec.go.th/ลงวันที่ 09/02/2009 00:43:44
จำนวนผู้ชม 2242
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54643 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน