SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร อาจารย์ 2 อัตรา

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร อาจารย์ 2 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัคร อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัคร อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร :     

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาประชากรศาสตร์ หรือ สังคมวิทยา  และมีประสบการณ์การทำวิจัยเชิงปริมาณ

3. หากมีประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูล longitudinal data หรือ panel data จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

4. ผู้มีวุฒิปริญญาโททางประชากรศาสตร์ หรือ สังคมวิทยา อาจได้รับการพิจารณา หากมีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัย

    เชิงปริมาณ อย่างน้อย 3 ปี และมีผลงานดีเด่นในงานวิจัยประเภท longitudinal studies หรือ การใช้ panel data

5. มีความรู้ความสามารถ พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเขียนใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษและส่งประวัติส่วนตัว และเอกสารอื่น ๆ พร้อมรูปถ่าย เป็น Electronic file  ถึง รศ. ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล  e-mail: prkac@mahidol.ac.th และสำเนาถึง คุณจันทนี ปณีตจิตต์ e-mail: tejpj@mahidol.ac.th, 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552

การสมัคร  ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์วิธีเดียวเท่านั้น

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร ทางอิเมล์

1.       ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และ ผลงานทางวิชาการ

2.       Statement of interest

3.       รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

4.       ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

5.       ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6.       บุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ 2 ราย

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : 

รอบแรก: คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครทางอีเมล์เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (Shortlist candidates)

รอบสอง: สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

รอบสาม: นำเสนอผลงานทางวิชาการ (เป็นภาษาอังกฤษ)

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ทาง http://www.ipsr.mahidol.ac.th และ E-mail ของผู้สมัครที่มีสิทธิสัมภาษณ์

 

อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิ และพิจารณาตามความเหมาะสมกับ ความรู้ หรือประสบการณ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณจันทนี ปณีตจิตต์ โทร 02 441 0201 ต่อ 213

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาลายา พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

www.ipsr.mahidol.ac.th
ลงวันที่ 02/02/2009 00:06:02
จำนวนผู้ชม 1460
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ