SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี คอมพิวเตอร์

สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครงาน สถาบันพระปกเกล้า, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครงาน สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- มีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ พัฒนา บริหารและดูแลระบบ Network, Server เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตลอดจนระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งระบบโทรศัพท์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. พนักงานประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ หรือการสื่อสารมวลชน
- มีความรู้และประสบการณ์ในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับสื่อสาธารณะ จัดทำ Event และกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
- สามารถเขียนข่าวและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานบันพระปกเกล้า อาคารศูนย์สัมมนา ชั้น 5 (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน) เลขที่ 47/101 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0 2527 7830-9 www.kpi.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 29/01/2009 14:23:44
จำนวนผู้ชม 1300
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ