ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร พนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัคร พนักงานราชการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัคร พนักงานราชการ , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัคร พนักงานราชการ

สรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ สังกัดกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กำแพงแสน) สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 2 ตำแหน่ง ผู้ใดประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองธุรการ (กำแพงแสน) ชั้นล่าง อาคารชูชาติ กำภู สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น.ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:// www.kps.ku.ac.th

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราค่าจ้าง

เดือนละ 9,530 บาท 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

-มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- -- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการ

ปฏิบัติหน้าที่

- -- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

- --มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่โดยมีเอกสารรับรอง

- --มีความสามารถในการศึกษาหาข้อ วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

- --มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

1. ตำแหน่งวิศวกรรมโยธา

อัตราค่าจ้าง

เดือนละ 9,530 บาท 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้ความสามารถในงานวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่โดยมีเอกสารรับรอง

- มีความสามารถในการศึกษาหาข้อ วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานด้วย งานบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) มีความประสงค์ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน1 อัตรา ผู้สนใจประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองธุรการ (กำแพงแสน) อาคารชูชาติ กำภู สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่วันที่15 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น.ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ http:// www.kps.ku.ac.th

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

อัตราค่าจ้าง

เดือนละ 11,910 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

- มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่โดยมีเอกสารรับรอง

- มีความสามารถในการศึกษาหาข้อ วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานลงวันที่ 24/01/2009 23:45:35
จำนวนผู้ชม 1248
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54461 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน