SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างเดือนละ 7,940 บาท (และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. คุณวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยาและชีววิทยา
2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : สอบหลักสูตรความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี (อาคารใหม่) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลฃา 09.00 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร :
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่กำหนดไว้ ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
4. ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับลงวันที่ 24/01/2009 23:20:06
จำนวนผู้ชม 1171
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ