SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ปัตตานีจัดโครงการอบรมแรงงานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์

ปัตตานีจัดโครงการอบรมแรงงานและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์, ข้อมูลเกี่ยวกับ ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ปัตตานี – สำนักงานแรงงานปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดอบรมโครงการอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
       
       วันนี้ (21 ม.ค.) ที่ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้มีพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โดยมี นายพิศาล ทองเลิศ รอง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธาน มีนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน
       
       สืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และสถานการณ์ชายแดนใต้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม สถานประกอบการต่างๆ จำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดเช่นปรับลดพนักงาน คัดเลือดลูกจ้างเฉพาะที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ สถานการณ์โรคเอดส์ก็ยังคงมีผลต่อสถานการณ์แรงงานด้วย ถึงแม้ว่าในจังหวัดปัตตานี มีจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ไม่มากนัก แต่ก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ดังนั้นการเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษาอาชีวะซึ่งกำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการ
       
       ดังนั้น สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ สิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับตามกฎหมาย รู้จักปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน เกิดความรักองค์กร รักงาน มีวินัยในการทำงาน ซึ่งจะทำให้แรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
       
       การอบรมใช้ระยะเวลา 1 วันผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การป้องกันและแก้ไข ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน รวมทั้งมนุษย์สัมพันธ์และระเบียบวินัยในการทำงานด้วย

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
ลงวันที่ 21/01/2009 12:39:30
จำนวนผู้ชม 1247
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ