SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัคร พยาบาล 39 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัคร พยาบาล 39 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครพยาบาล, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครพยาบาล

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 39 อัตรา (อัตราค่าจ้าง 9,570 บาท)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพยาบาลศาสตร์
- ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2552 ตามวันราชการในเวลา 08.30- 15.00 น. ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสารพร้อมกับใบสมัครสอบดังนี้
- หลักฐานการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
-สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องนำหลักฐานฉบับจริงทั้งหมดมาแสดงประกอบการยื่นใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และตารางการคัดเลือก ในวันที่ 23 มกราคม 2552 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือดูทาง www.hospital.tu.ac.thลงวันที่ 19/01/2009 12:49:52
จำนวนผู้ชม 1295
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ