ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน วุฒิปวช.-โท 24 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน วุฒิปวช.-โท 24 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : หางานมหาวิทยาลัยมหิดล, ข้อมูลเกี่ยวกับ หางานมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1 อัตรา)
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ความสามารถช่วยงานสนับสนุนงานบริหาร
- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอื่น
- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
2. นักวิชาการ (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางครุศาสตร์บัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาทะเบียนวัดและประเมินผล (ต้องเรียนวิชาสถิติไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) หรือได้รับคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ หรือสถิติประยุกต์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ ศิลปะศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet
4. นักวิเทศสัมพันธ์ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี-โท ทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ความสามารถในงานวิเทศสัมพันธ์อย่างเหมาะสม
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet
5. นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี-โท ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น
- มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคลากร ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2552
6. นักวิทยาศาสตร์ (8 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี-เอก สาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ อณูพันธุศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
- หากมีประสบการณ์การทำวิจัยด้านการเลี้ยงเซลล์และด้าน Molecular จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. นักวิศวกรรมศาสตร์ (3 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี-เอก สาขาเคมีคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์
8. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ (5 อัตรา)
- วุฒิการศึกษา 2 ปี เทคนิคการแพทย์
9. เลขานุการบัญชี (2 อัตรา)
- วุฒิ ปวช.-ปวส.
วัน เวลา และสถานรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โครงการสร้างเนื้อเยื่ออวัยวะ เลขที่ 25/25 สถานบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร.0 2800 3783 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2552 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 19/01/2009 12:48:48
จำนวนผู้ชม 1183
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54730 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน