SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส.อ.ท. รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 13 ตำแหน่ง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส.อ.ท. รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 13 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน ส.อ.ท.ซึ่งประกอบด้วย 12 ฝ่ายและ6 สถาบัน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
- วุฒิปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1- 2 ปี
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Hardware/Software เป็นอย่างดี
- มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดีมาก
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขานิเทศศาสตร์ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดีมาก
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
3. เจ้าหน้าที่บริหาร 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการหรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี
- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
4. เจ้าหน้าที่การตลาด 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานการตลาดอย่างน้อย 1-2 ปี
- มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
5. เจ้าหน้าที่วิชาการ (สถาบันรหัสสากล) 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงาน 3- 5 ปี
- มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อยู่ในระดับดี
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนอยู่ในระดับดีมีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี
6. เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ
- วุฒิปริญญาตรี-โท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์วิชาการด้านเศรษฐกิจหรือการค้าระหว่างประเทศ 1-2 ปี
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี
- พัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก
7. เจ้าหน้าที่งานแรงงาน
- วุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารงานบุคคล เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์หรือการจัดทำระบบข้อมูลหรืองานวิชาการด้านแรงงาน
- มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
- สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษได้ไม่ต่ำกว่า 35 คำ/นาที
8. เจ้าหน้าที่วิชาการ (สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมอุตสาหกรรมการผลิต)
- มีประสบการณ์การทำงาน การจัดทำฐานข้อมูล การวิเคราะห์การวิจัยอย่างน้อย 1 ปี
- มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อยู่ในระดับดี
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนอยู่ในระดับดี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่ฝ่ายบุคคลศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C ชั้น 4 เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 Tel.0 2345 1077-9 E-mail:
personinel@cff.fti.or.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป http://www.fti.or.th/ลงวันที่ 09/01/2009 14:18:24
จำนวนผู้ชม 1613
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ