SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี สัตวบาล/คอมพิวเตอร์

กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี สัตวบาล/คอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิชาการสัตวบาล 3
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อเก็บข้อมูลได้
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ ชั้น 2 ตึกอุศุภราช กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กทม.โทร.0 2653 4453 ในวันและเวลาราชการ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
breeding5@did.go.th ตั้งแต่วันที่ 4- 19 ธันวาคม 2551ลงวันที่ 24/12/2008 12:18:03
จำนวนผู้ชม 2500
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ