SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครงาน วุฒิ ม.3-ปวส.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครงาน วุฒิ ม.3-ปวส. | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างปีต่อปี ตามความจำเป็นของทางราชการ) ในตำแหน่งดังนี้
1. พนักงานธุรการชั้น 1
- วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า
- สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
2. ช่างโยธาชั้น 3
- วุฒิ ปวส.หรือ ปวส.สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามลักษณะงานของหน่วยโดยตรง
- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
หลักฐานประกอบการรับสมัคร
- สำเนาหลักฐานการศึกษา
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานในสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) หรือ สด.9 หรือ สด.43
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
สนใจติดต่อและยื่นหลักฐานใบสมัครได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล ตึกอำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชั้น 2 แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โทร.0 2354 7759 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 24/12/2008 12:14:42
จำนวนผู้ชม 2100
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ