ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) รับสมัครพนักงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 8 ตำแหน่ง

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) รับสมัครพนักงาน วุฒิปริญญาตรี-โท 8 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครพนักงาน ธสน, หางานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครพนักงาน ธสน, หางานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) รับสมัครพนักงานตำแหน่งดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เศรษฐกรผู้ช่วย
- อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์ 2 ปี
- สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
2. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
- อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านสิ่งเชื่อไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน สำนักบริหารความเสี่ยง
- อายุ 30-35 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการเงินการธนาคารบริหารธุรกิจ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านวิเคราะห์สินเชื่อและบริหารความเสี่ยง หรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินการธนาคารสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
- อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการเงินการธนาคาร บัญชี บริหารกิจ
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการเงินการธนาคาร สินเชื่อ บริหารความเสี่ยง
- มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้ด้านการเงินการธนาคารและสถิติ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
5. ผู้จัดการส่วนสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศ
- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
- มีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อหรือการวิเคราะห์โครงการระหว่างประเทศไมน้อยกว่า 5 ปี สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณการลงทุนได้ มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
6. พนักงานวิเคราะห์ ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ
- อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- มีทักษะในการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
7. พนักงานวิเคราะห์
- อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
- มีประสบการณ์ด้านการทำ Cash flow projection วิเคราะห์ งบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม มีทักษะในการพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
8. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ด้านการออกแบบ)
- อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในงานออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กล้องถ่ายรูปและจัดภาพได้เป็นอย่างดี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครงานได้ทาง
http://www.exim.go.th/job/main_job.asp หรือติดต่อได้ที่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย อาคารเอ็กชิม 1193 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กทม.10400 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลงวันที่ 24/12/2008 12:01:54
จำนวนผู้ชม 1326
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55142 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน