SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครวิศวกร 6

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครวิศวกร 6 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครวิศวกร, รับสมัครงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครวิศวกร, รับสมัครงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
วิศวกร 6
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือวุฒิปริญญาโท ทางสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นหรือมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือสิ่งแวดล้อมมาแล้ว 1 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้
- มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร


สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.โทร.0 2253 0561 ต่อ 1121, 1181 ตั้งแต่วันที่ 4- 18 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
ลงวันที่ 16/12/2008 13:44:19
จำนวนผู้ชม 1298
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ