ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ฝ่ายบริหารการจัดแปล กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารการจัดแปล กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์, รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์, รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ฝ่ายบริหารการจัดแปล กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว)
คุณสมบัติ - ปริญญาตรีทุกสาขา
- มีความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- มีความสามารถพิมพ์ดีดและใช้คอมพิวเตอร์ได้
อัตราค่าจ้าง 7,940 / เดือน
หน้าที่รับผิดชอบ - จัดทำหนังสือติดต่อราชการและรายงานต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ
- งานบรรณาธิการกิจ เช่น ตรวจ แก้ไขฉบับแปล ตรวจพิสูจน์อักษร ฯลฯ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักฐานการสมัคร 1. หลักฐานการศึกษา
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล)
วันรับสมัคร 1-25 ธันวาคม 2551
สถานที่รับสมัคร ฝ่ายบริหารการจัดแปล กองแปลและวิเทศสัมพันธ์
อาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชั้น 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 455
การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ในเวลาราชการ ตามวันและสถานที่สมัครดังกล่าว
ลงวันที่ 16/12/2008 13:42:49
จำนวนผู้ชม 1100
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 08 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54343 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน