SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : หางานเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์, หางานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ข้อมูลเกี่ยวกับ หางานเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์, หางานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ
- วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสถิติ
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 6 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่างละ 1ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองการผ่านงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 11/12/2008 13:37:40
จำนวนผู้ชม 1526
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ