SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศาลจังหวัดนนทบุรี รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

ศาลจังหวัดนนทบุรี รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : หางานปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์, สมัครงาน วุฒิปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ หางานปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์, สมัครงาน วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในสำนักงานการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี
- วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์
สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ศาลจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัครสอบคัดเลือก
- หลักฐานแสดงพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา เช่น ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร ฯลฯ
- ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
- รูปถ่ายขนาด 3*4 ซม.จำนวน 2 รูป
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)ลงวันที่ 11/12/2008 13:35:47
จำนวนผู้ชม 2592
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ