ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัคร นักวิชาการศึกษา นักรังสีการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัคร นักวิชาการศึกษา นักรังสีการแพทย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา
ลักษณะงาน
สำรวจ สังเคราะห์ วิเคราะห์งานการศึกษา ออกแบบ จัดระบบฐานข้อมูล ประมวลผล สรุปรายงานสารสนเทศการศึกษา จัดหาองค์ความรู้ สาระสำคัญที่จะส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบจัดทำต้นฉบับ เผยแพร่สารสนเทศศึกษา ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล พัฒนาและสรุปผลการดำเนินงาน
คุณสมบัติ
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาวิจัยการศึกษา วัด ประเมินผลการศึกษา สถิติการศึกษา
2.อายุไม่เกิน 28 ปีนับถึงวันสมัคร
3.หากมีประสบการณ์ด้านออกแบบงานวิจัยหรือเคยร่วมงานวิจัยทางการศึกษา(ไม่ใช่เพื่อปริญญา) การวิเคราะห์และเขียนระบบงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันจัดสอบนานาชาติ CUTEP,TUGET

นักรังสีการแพทย์
ลักษณะของตําแหน่งงาน
1.งานบริการ ปฏิบัติงานในห้องตรวจ Imaging, Thyroid uptake และ PET/CT ร่วมกับอาจารย์แพทย์,อาจารย์วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสีและความปลอดภัยจากอันตรายของสารฯ ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้วัดสารกัมมันตรังสีในงานตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อการตรวจระบบการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ
2. งานสอน ช่วยสอนทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์กับนักศึกษาปริญญาโทฝึกงาน
3. งานวิจัย ร่วมค้นหาข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตรังสี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้วัดสารกัมมันตรังสี
คุณสมบัติสําหรับตําแหน่งที่เปิดรับ
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขารังสีเทคนิค เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้รับใบประกอบวิชาชีพ
2. ไม่จํากัดเพศ ( หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น )
3. อายุไม่เกิน 30 บริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร

สนใจกรอกใบสมัครหรือส่งจดหมายได้ที่
งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
หรือ E-mail:
sirecruit@mahidol.ac.th
ลงวันที่ 02/12/2008 23:22:02
จำนวนผู้ชม 1074
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54746 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน