SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครงาน วุฒิป.6 ปริญญาตรี

สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครงาน วุฒิป.6 ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : งานสถาบันโรคทรวงอก , รับสมัครงานสถาบันโรคทรวงอก , ข้อมูลเกี่ยวกับ งานสถาบันโรคทรวงอก , รับสมัครงานสถาบันโรคทรวงอก

สถาบันโรคทรวงอกจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสถาบันฯ
1. คนงาน
- เพศหญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี วุฒิ ป.6
- มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา และไม่ติดสารเสพติด
สนใจขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มภารกิจ อำนวยการ สถาบันโรคทรวงอก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 2580 8423 ต่อ 7507-8 (โปรดแต่งกายสุภาพ)
2. นักโภชนากร
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หรือคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ) สาขาคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ โภชนาวิทยา หรือเทียบเท่า
- ผ่านการฝึกงานในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
- ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้ว
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา และไม่ติดสารเสพติด
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มการกิจอำนวยการตึก 7 ชั้น 3 สถาบันโรคทรวงอก ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 - 15 ธันวาคม 2551 โดยรับสมัครในวันและเวลาราชการ โทร.0 2589 3423 ต่อ 7507-8
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- ทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง
- ใบรับรองแพทย์ ที่มีผลเอกซเรย์ปอด
- ใบแสดงวุฒิ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ พร้อมสำเนา 1 ฉบับลงวันที่ 24/11/2008 11:47:48
จำนวนผู้ชม 2855
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ