ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน.กทม.) รับสมัครครูประจำ

สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน.กทม.) รับสมัครครูประจำ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครครูประจำ, หางานสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบ, สมัครงานสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบ, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครครูประจำ, หางานสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบ, สมัครงานสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กศน.กทม.) จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยจะบรรจุและแต่งตั้งตามอัตราที่ว่างของแต่ละศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามที่ ก.ค.รับรองและกำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับข้าราชการครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ซ.อรุณอมรินทร์ ซ.วัดพระยาทำ ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.โทร.0 2866 2830 - 3 ต่อ 104 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00- 15.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันสมัคร
- ใบปริญญาบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1*1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- ใบขึ้นทะเบียนประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- ใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ -สกุล ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 จำนวน 1 ฉบับ
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ฯลฯลงวันที่ 24/11/2008 11:40:44
จำนวนผู้ชม 1180
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54734 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน