SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 มีความประสงค์ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 มีความประสงค์ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : หางานสรรพสามิต , สมัครงานสรรพสามิต, สมัครงานสรรพสามิตภาคที่ 1, ข้อมูลเกี่ยวกับ หางานสรรพสามิต , สมัครงานสรรพสามิต, สมัครงานสรรพสามิตภาคที่ 1

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 มีความประสงค์ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
-อัตราค่าจ้าง 7,100 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท รวม 8,600 บาท
-คุณสมบัติผู้สมัคร ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ หรือ ช่างอิเลคทรอนิกส์
-วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 เลขที่ 73 ถนนนนทบุรี1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02-5254811-12
ได้ตั้งแต่วันที่ 17-28 พฤศจิกายน 2551 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
-ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ www1.excise.go.thลงวันที่ 19/11/2008 19:05:27
จำนวนผู้ชม 1816
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ