ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : หางานโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ, หางานพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา , สมัครงานมหาวิทยาลัยบูรพา, ข้อมูลเกี่ยวกับ หางานโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ, หางานพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา , สมัครงานมหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) สังกัดโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ตำแหน่งอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา


2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (วท.บ.คณิตศาสตร์) สาขาสถิติ (วท.บ.สถิติ) หรือ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทางการสอนวิชาคณิตศาสตร์

3. หลักฐานที่ใช้สมัคร
1 หลักฐานการศึกษาได้แก่ สำเนาประกาศนียบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน
2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
3 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4 หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรทางการสอน (ถ้ามี)
6 กรณีชื่อ-ชื่อสกุล หลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันให้นำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล มาแสดงด้วย
7 ใบ ส.ด. 43 หรือ ส.ด. 8 (เฉพาะเพศชาย)

4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
วุฒิปริญญาตรี 40 บาท

5. วันเวลาและสถานที่สมัคร
สมัครได้ที่งานบุคลากร อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 15.30) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2210 , 0-3810-2257 ต่อ 103

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
- วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551

7. กำหนดการคัดเลือก
- วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2551ลงวันที่ 18/11/2008 17:12:37
จำนวนผู้ชม 1164
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54906 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน