ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ รับสมัครงาน

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ รับสมัครงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สมัครงานสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน , สมัครงานเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ , หางาน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์, ข้อมูลเกี่ยวกับ สมัครงานสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน , สมัครงานเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ , หางาน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กลุ่ม่งานบริหารทั่วไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
- พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
2. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มงานเทคนิค
- วุฒิ ปวส.ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
- มีความสามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.opp.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการโดยเสียค่าสมัคร จำนวน 100 บาท ต่อตำแหน่ง
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 18/11/2008 16:53:43
จำนวนผู้ชม 1837
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54583 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน