SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 9,000 บาท (และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท)
หน่วยงาน: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
1.2 ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่กำหนดไว้ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
1.3 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
1.4 ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
1.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- คุณวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สามารถพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Microsoft Visual Basic หรือโปรแกรมภาษาอื่น
- สามารถพัฒนา webpages ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เช่น PHP, Java, Macromedia Dreamweawer เป็นต้น
- ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 9,000 บาท (และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท)
หน่วยงาน: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
- คุณวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการศึกษาวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- สามารถติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software
- ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้น
วัน เวลา และสถานที่รับรับสมัครสอบ : ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป้นต้นไป จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00-16.00 น. ในวันราชการลงวันที่ 12/11/2008 13:24:17
จำนวนผู้ชม 1238
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ