SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง (สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี) เพื่อปฏิบัติงานด้านเครือข่าย หรืองานอื่นที่ธนาคารมอบหมาย สังกัดฝ่ายวางแผนและปฏิบัติการสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนดโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรืออุตสหากรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันสมัคร)
- มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Computer Network หากมี Certifier ทางด้าน Network จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้พื้นฐานทางด้านการติดตั้ง Software Operating System และ Software Packet สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปรกติและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
กำหนดการ/สถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 09.00-15.00 น. (เฉพาะวันทำการปรกติ) ณ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 14 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่ 63 ถ.พระรามที่ 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กทม.10310 Tel.0 2202 1268 หรือ 0 2202 1847
การคัดเลือกและการว่าจ้าง
ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเข้าทดสอบในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ณ ส่วนการพนักงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถ.พระรามที่ 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กทม.10310 หรือทาง www.ghb.co.thลงวันที่ 12/11/2008 13:21:28
จำนวนผู้ชม 1680
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ