SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี-โท

กรมปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี-โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่งท้องถิ่น โดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานเข้าทำงานดังนี้
1. เจ้าหน้าที่โครงการ
- วุฒิปริญญาตรี หรือโท ด้านสังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ติดตามและประเมินผลโครงการ
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ติดตามและประเมินผลโครงการ
- สามารถทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี หากมีประสบการณ์ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการและองค์กรพัฒนาเอกชน มีความสนใจที่จะทำงานด้านการออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านบัญชี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
- มีความสามารถในการทำบัญชี งบดุล
- มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถในการทำบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์
- สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ประวัติการทำงาน หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี) และสำเนาวุฒิการศึกษาส่งมาที่ ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อาคาร 2 ชั้น 1) ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กทม.ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณนิลวรรณ ทุนคุ้มทอง คุณจิรายุ ยองเพชร โทร.0 2241 9000 ต่อ 4133-5ลงวันที่ 12/11/2008 06:12:43
จำนวนผู้ชม 1549
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ