ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสม้ครงาน ดังนี้

งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสม้ครงาน ดังนี้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับงานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ลักษณะของตำแหน่งที่เปิดรับ: วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา จัดหาองค์ความรู้ สาระสำคัญที่จะส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ประสานงาน ติดตาม ประเมิน พัฒนาและสรุปผลการดำเนินงาน
 คุณสมบัติ: ได้ รับคุณวุฒิ ปริญญาโททางการศึกษา/ ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิจัยการศึกษา วัด ประเมินผลการศึกษา สถิติการศึกษา หรือได้การรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิดังกล่าว โดยได้ลงทะเบียนการศึกษารายวิชาสุดท้ายในปีการศึกษา 2551 แล้ว และมีรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท (Transcript 2 ระดับ) มาแสดง

อายุ: ไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันสมัคร

เพศ: ชายหญิง

หากมีประสบการณ์ด้านต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

1. ออกแบบงานวิจัย หรือเคยร่วมงานวิจัยทางการศึกษา (ไม่ใช่เพื่อปริญญา)

2. การประกันคุณภาพการศึกษา / เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

ทักษะอื่นๆ ที่ต้องการ

1. ทักษะทางการใช้ Computer Microsoft Office, โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย

2. มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันจัดสอบนานาชาติ/ CU TEP/0 TU GET ฯลฯ หรือขอสมัครเข้ารับการทดสอบจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (กรมวิเทศสหการเดิม) ผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ชำระค่าธรรมเนียมการสอบประมาณ 300 บาท ณ สถานที่ และวันที่เข้าทำการทดสอบ)

วิธีใช้ในการคัดเลือก

1. สอบความรู้ด้าน วิจัยการศึกษา วัด ประเมินผลการศึกษา สถิติการศึกษา บริหารการศึกษา

2. สอบปฏิบัติ ความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Office

3. สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน หลังผ่านการทดลองงาน 15,620.00 (ทดลองงาน 3 เดือน 12,270.00 บาท )ตำแหน่ง ที่ 2: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล)

หน่วยงาน/สถาบัน: งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ลักษณะของตำแหน่งที่เปิดรับ: สามารถเขียนโปรแกรมด้วย VB, Ms Access ,Web App ด้วย ASP , PHP, MS SQL 2000 สามารถออกแบบโปรแกรมตามความต้องการของอาจารย์ได้

คุณสมบัติ: ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง หรือได้การรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิดังกล่าว โดยได้ลงทะเบียนการศึกษารายวิชาสุดท้ายในปีการศึกษา 2551 แล้ว และมีรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) มาแสดง

อายุ: ไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันสมัคร
เพศ: ชาย

หากมีประสบการณ์ด้านต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ Web Application (ASP PHP), Microsoft Access

ทักษะอื่นๆ ที่ต้องการ การวิเคราะห์ระบบงานได้ 

วิธีใช้ในการคัดเลือก

1. การออกแบบโปรแกรม, การเขียนโปรแกรม

2. สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน 13,520.00 บาทหมายเหตุ: ทั้งสองตำแหน่งหากผ่านการทดลองงาน (3 เดือน) จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งสองตำแหน่งหากสนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการรับสมัครผ่านทาง E-mail: poojeen44@hotmail.com

ภายใน 21 พ.ย. 51 (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณปุณยนุช พินชู โทร. 02-419-6457 โทรสาร. 02-412-3901)
ลงวันที่ 12/11/2008 06:08:25
จำนวนผู้ชม 1189
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55394 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน