SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน วุฒิ ม.ต้น-โท 4 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน วุฒิ ม.ต้น-โท 4 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานชั้นนำทางด้าน IT ของภาครัฐ เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและรักความก้าวหน้า เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและพัฒนางานทางด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยตลอดจนรองรับการขยายตัวของหน่วยงานในอนาคตโดยเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักบริหารทรัพยากรบุคคล (2 อัตรา)
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิปริญญาตรี-โท ทางด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ สาขาบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ การประเมินผลและ KPI
- มีประสบการณ์ด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office
2. นักวิชาการพัสดุ (1 อัตรา)
- เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี-โท ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานทางด้านพัสดุเป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ด้านงานพัสดุจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Internet ได้
3. พนักงานขับรถยนต์ (1 อัตรา)
- เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิม.ต้น ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะประเภท 2
- มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์โดยสารสาธารณะไม่ต่ำกว่า 1 ปี
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์มาที่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ติดโรงพยาบาลรามาธิบดี) ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม.10400 Tel.0 2354 4333 ติดต่อฝ่ายบุคคล หรือส่งข้อมูล ประวัติมาที่ E-mail:
ccods@mahidd.ac.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.ลงวันที่ 12/11/2008 06:07:00
จำนวนผู้ชม 1369
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ