SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน ฯ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน ฯ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ

2. มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1-5 ปี

3. มีความรู้ ความสามารถในการประสานงาน การบริหารโครงการ การเขียนข้อเสนอโครงการ การเขียนธุรกิจ วางแผนธุรกิจ รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานด้วยตนเอง และทำงานเป็นทีม

4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint, Internet ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีประสิทธิภาพรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 (ขยายเวลาจาก 31 ตุลาคม 2551)

ผู้สนใจโปรดส่งใบสมัคร , ประวัติย่อ , Transcript และสำเนาบัตรประชาชน มาทาง e-mail : cru_
ubi@hotmail.com หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โทร.02-9426900-99 ต่อ 6014 -6015 (คุณณัฐจิรัฏ )ลงวันที่ 04/11/2008 16:00:12
จำนวนผู้ชม 1600
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ