SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-เอก 4 อัตรา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-เอก 4 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-เอก 4 อัตรา

1. พนักงานกองการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 45 ปี หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นตามพระราบัญญัติรับราชการทหาร
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษา PHP และ JAVA หรือ .Net
- มีความรู้ด้านระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล SQL
- มีความคุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ Linux หรือ UNIX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551
2. พนักงาน ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 40 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิปริญญาโท-เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลังงาน วิศวกรรมเคมี เคมีวิศวกรรม
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
- สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรม/พลังงาน การแปรรูปน้ำมัน การกลั่นน้ำมันเชื่อเพลิง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. พนักงาน ฝ่ายวัตกรรมวัสดุ (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 40 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิปริญญาเอก สาขาเคมี วัสดุศาสตร์(เซรามิกส์) ฟิสิกส์ วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์
- ถ้ามีประสบการณ์งานวิจัย เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์การวิจัยกับต่างประเทศ หรือเคยได้รับทุนการวิจัยจากต่างประเทศมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
- สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
4. พนักงานฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ถ้ามีประสบการณ์งานวิจัยมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทรอเน็ตได้ดี
- สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
ตำแหน่งที่ 2-4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ กองบริหารบุคคล ห้อง 113 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร.0 2579 5515 ต่อ 1145 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง
http://www.tistr.or.thลงวันที่ 04/11/2008 15:56:29
จำนวนผู้ชม 1311
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ