SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมอู่ทหารเรือ รับสมัคร พนักงานราชการ 21 อัตรา

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัคร พนักงานราชการ 21 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กทม.และพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่ กลุ่มงานเทคนิคและกลุ่มงานบริการ โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการและหมดข้อผูกพ้นตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 แล้ว
สนใจสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ระหว่างเวลา 09.00-15.30 น.พร้อมหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วยหนังสือแสดงวุฒิการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้สมัครบิดา-มารดา รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูปใบกองหนุน หรือใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่ายการคัดเลือกทหารกองประจำการ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาลและใบรับรองการทำงาน หรือหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ (ถ้ามี)
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ พื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมอู่ทหารเรือ ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0 2475 4152 และพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 3843 8757-60 ต่อ 77107, 77108 และ 77109ลงวันที่ 04/11/2008 15:53:35
จำนวนผู้ชม 1500
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ