SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครงาน วุฒิปวช.-ตรี 8 อัตรา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครงาน วุฒิปวช.-ตรี 8 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นักวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ด้านเคมี เคมีวิเคราะห์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ หรือประสบการณ์พื้นฐานด้านงานวิเคราะห์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ หรือประสบการณ์พื้นฐานด้านงานวิเคราะห์ด้วย Spectroscopy
- มีความรู้ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
สถาบันเพื่อการตรวจรักษาผู้ป่วยของสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
2. เภสัชกร (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัช และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้อง
3. นักกายภาพบำบัด (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการพยาบาล และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้อง
4. พนักงานธุรการ (ผู้ช่วยพยาบาล) (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญา สาขาพยาบาล สาธารณสุข ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น (2 ปี) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ส่วนอาคารสถานที่
5. ผู้ช่วยช่าง (ด้านโยธา-สถาปัตย์) (1 อัตรา)
- วุฒิปวช. สาขาโยธาก่อสร้าง
- มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
6. ช่างเทคนิค (เขียนแบบ) (1 อัตรา)
- วุฒิปวส. ด้านการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
ส่วนประชาสัมพันธ์
7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานข่าวและเผยแพร่ข้อมูล) (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รหือสาขาที่เกี่ยวข้อง
8. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง
- ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 Tel.0 5391 6024-8 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
- หน่วยประสายงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กทม.เลขที่ 127 อาคารปัจภูมิ 2 ชั้น 7 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กทม.10210 Tel.0 2641 0823 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
สมัครทางไปรษณีย์
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mfu.ac.th กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานแล้วส่ง EMS มาที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 (สมัครงาน) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2551ลงวันที่ 27/10/2008 12:26:10
จำนวนผู้ชม 1422
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ