ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับสมัครงาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับสมัครงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ
ช่างภาพ ช่างอิเลคทรอนิกส์ วิจิตรศิลป์ หรือศิลปประยุกต์
1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Ms-Word , Excel Power point Photoshop
1.3 อายุไม่เกิน 35 ปี
*****************************************************************
ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม
1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Ms-Word , Excel Power point
1.3 อายุไม่เกิน 35 ปี

***********************************************************************************

ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม
1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Ms-Word , Excel Power point
1.3 อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วันเวลา และสถานที่สมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 27 ตุลาคม 2551 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน
เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารเรียน 2 ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (วิทยาลัยอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
3. วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ค่าจ้างเดือนละ 5,840 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปโดยอนุโลม ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
1.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.3 เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
1.4 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (ขับรถบัสได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. วันเวลา และสถานที่สมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 27 ตุลาคม 2551 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวัน
เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารเรียน 2 ชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (วิทยาลัยอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) สอบถามเพิ่มเติม
โทร.02-540-6500-3 ต่อ 249 หรือ 223
3. วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
ประกาศให้ทราบในวันที่ 29 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น. บอดร์ประชาสัมพันธ์
ชั้น 1 อาคาร 2ลงวันที่ 27/10/2008 12:19:43
จำนวนผู้ชม 1166
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน