SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจงสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจงสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจงผู้ประกันตนมีสิทธิรับบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพโดยเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสิทธิกรณีชราภาพ พร้อมเตือนผู้มีสิทธิรับต้องยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน  1  ปี
                             นายสิทธิพล รัตนากร รองเลขาธิการรักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้มีการจ่ายสิทธิประโยชน์ในกรณีชราภาพ โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินออมกรณีชราภาพคืนในรูปบำเหน็จหรือบำนาญ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งเงินสมทบ กล่าวคือ หากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน อายุครบ 55  ปี  และไม่ได้ทำงานแล้ว จะได้รับเป็น เงินบำเหน็จชราภาพ ส่วนผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน มีอายุครบ 55  ปีและไม่ได้ทำงานแล้ว จะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพ (จะมีผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธินี้ในปี 2557) สำหรับผู้ที่อายุ 55 ปี และยังทำงานอยู่จะต้องถูกหักเงินสมทบต่อไป แต่สิทธิการรับบำนาญจะมากขึ้น ทั้งนี้ ระยะเวลาในการส่งเงินสมทบจะติดต่อกันหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งกรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง (ลาออก ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต) ก็จะได้รับคืนเป็นบำเหน็จชราภาพ
                             นายสิทธิพล กล่าวต่อไปว่า การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพไม่มีขั้นตอน ที่ยุ่งยากเพียงผู้ประกันตนกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01)  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประกันสังคม  ส่วนผู้ประกันตนที่ถึงแก่ความตายทายาทหรือผู้มีสิทธิสามารถรับประโยชน์ทดแทน  โดยนำสำเนาทะเบียนบ้าน  ใบมรณบัตร  และสำเนาเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน ยื่นที่ สปส.เขตพื้นที่/จังหวัดทุกแห่ง ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิต้องรีบยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี  นับจากวันที่มีสิทธิ นอกจากนี้หากผู้ประกันตน ต้องการตรวจสอบยอดเงินสะสมบำเหน็จชราภาพ สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00–19.00 น.  หรือดูรายละเอียดได้ที่ 
www.sso.go.thลงวันที่ 13/10/2008 12:35:52
จำนวนผู้ชม 4513
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ