SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันเทคโนปัญญาภิวัฒน์ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-เอก 27 อัตรา

สถาบันเทคโนปัญญาภิวัฒน์ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี-เอก 27 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัตน์ รับสมัครบุคลากรร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. คณบดีบัณฑิตวิยาลัย/อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ในการวิจัยและการสอนระดับปริญญาโท ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
2. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและงานทะเบียน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท มีประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการและงานทะเบียนในระดับอุดมศึกษา สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านปลีกและการจัดการโลจิตดิกส์ 6 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 4 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ Food Science และปริญญาโทและเอก ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5. อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ/ ภาษาไทย / ภาษาจีน/ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 10 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6. อาจารย์ประจำสำนักวิทยาบริการ / เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานวิทยาบริการ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี (เจ้าหน้าที่) และวุฒิปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์
7. เจ้าหน้าที่สำนักวิชาการและงานทะเบียน 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายพร้อมแนบประวัติส่วนตัว รูปถ่าย 1 รูป และหลักฐานการศึกษามาได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel.0 2832 2190 Fax 0 2832 2191 หรือ E-mail:
kittikormpom@pit.co.th kittikornpom@pit.ac.thลงวันที่ 13/10/2008 11:18:10
จำนวนผู้ชม 2013
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ