SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ 2 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ
- มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือกรณีที่เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 เกรดของกลุ่มวิชาเอกต้องอยู่ในเกณฑ์ดี และระดับผริญญาโทเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีหนังสือรับรองไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยเป็นอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 1 คน
- ต้องมีวิทยานิพนธ์สำหรับวุฒิปริญญาโท- เอก
สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 Tel.0 4375 4321-40 ต่อ 2005, 2098 หรือที่งานประสานงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากรุงเทพ โทร.0 4375 4322-40ลงวันที่ 13/10/2008 11:17:46
จำนวนผู้ชม 1598
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ