SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลท่านา จ.พังงา รับสมัครผู้ช่วยธุรการ

เทศบาลท่านา จ.พังงา รับสมัครผู้ช่วยธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

เทศบาลท่านา จ.พังงา มีความประสงค์จะรับสมัครเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค.หรือ ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่งโมง
สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลท่านา อ.กะปง จ.พังงา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 13/10/2008 11:14:00
จำนวนผู้ชม 1190
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ