ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลวัดเพลง รับสมัครงาน วุฒิ ม.3-ป.ตรี

โรงพยาบาลวัดเพลง รับสมัครงาน วุฒิ ม.3-ป.ตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

โรงพยาบาลวัดเพลง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานประจำที่โรงพยาบาลวัดเพลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งพนักงานแปล 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,360 บาท
- เพศชาย อายุ 20-30 ปีบริบูรณ์
- วุฒิม.3 หรือ ม.ศ.3 ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. ตำแหน่งยาม อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,360 บาท
- เพศชาย อายุ 20-45 ปีบริบูรณ์
- วุฒิม.3 หรือ ม.ศ.3 ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
- เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
- วุฒิปวท. สาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป พณิชยการ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศีกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าอัตราค่าจ้างเดือนละ 6,220 บาท
- วุฒิปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องกล มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel, PowerPoint อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,820 บาท
4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,360 บาท
- เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี บริบูรณ์
- วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตรื สาขาวิชา/ วิชาเอกบัญชี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel, PowerPoint
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดเพลง ต.วัดเพลง จ.ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวัหยุดราชการ)ลงวันที่ 13/10/2008 11:10:42
จำนวนผู้ชม 963
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 07 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54433 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน