SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่ง ธุรการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่ง ธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน 5,530 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- วุฒิปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางบัญชี พาณิชย์ และธุรกิจทั่วไป
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
หลักฐานการสมัคร
- สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการเรียน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครขอยื่นใบสมัครที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ)ลงวันที่ 13/10/2008 11:10:18
จำนวนผู้ชม 1209
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ