SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี รับสมัคร พนักงานบัญชี/ช่าง 12 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี รับสมัคร พนักงานบัญชี/ช่าง 12 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. พนักงานบัญชี 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี
2. พนักงานช่าง 9 อัตรา
- วุฒิปวส.สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
หมายเหตุ โดยทุกคุณวุฒิในทุกตำแหน่ง ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 หรือสถาบันเอกชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานทุกพื้นที่ในอำเภอของจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น นครพนม สกลนคร เลจ หนองบัวลำภู หนองคาย
เอกสารประกอบการยื่นหลักฐานใบสมัคร (ทั้งนี้ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาเอกสารให้เรียบร้อย)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
- สำเนาหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 กรุณาถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้ครบ
- แต่งกายสุภาพชน
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ แผนกบุคคล ชั้น 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อุดรธานี หรือดูรายละเอียดได้ที่
http://www.pea.co.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 4222 2666, 0 4222 1199, 0 4222 2091 ต่อ 21051 ตั้งแต่วันที่ 9-10 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00- 16.30 นลงวันที่ 08/10/2008 10:51:58
จำนวนผู้ชม 3677
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ