ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัคร เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัคร เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
- วุฒิ ปวส.ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- วุฒิปวช.ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- ในกรณีที่มิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติได้
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- ระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฎรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3*4 ซม. จำนวน 3 ใบ
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานสมัครไม่ตรงกัน ฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร รับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 20 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 3-13 ตุลาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ (ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการในการสมัคร 100 บาท)ลงวันที่ 02/10/2008 11:52:17
จำนวนผู้ชม 1144
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54670 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน