ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
Position : General Affairs Officer
Work station : Executive Office, Dean Office, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University
Qualification & Skills Requirements :
• Male or female age between 23 – 35 years old
• Thai nationality with a good command in English and computer skill
• Beachelor’s degree or higher in Secretarial, Business Administration, Human resource management or
any related fields.
• At least 1 years’ experience in Secretarial works or international organization
• Knowledge of Microsoft Office. Computer literate with the ability to learn new software applications.
• Duties require professional verbal and written communication skills in English
• Visibility of work requires attention to detail, excellent organizational skills, and discretion with confidential information.
• Communications Skill and Good Human Relation
• Work requires willingness to work a flexible schedule.
• Able to Work may require occasional overnight travel and weekend and/or evening work.
Key Duties & Responsibilities :
• Make collaboration with MORU office, especially in regards with international HR management
• Prepare correspondence by mail and/or e-mail, reports, and materials for publications and presentations.
• Maintain executive member’s calendar and setup executive member’s travel arrangements.
• Setup accommodation and entertainment arrangements for faculty visitors (if any).
• Setup and coordinate meetings and conferences.
• Create, transcribe, and distribute meeting agendas and minutes.
• Answer telephones and handle in appropriate manner.
• Meet and greet international guests and external visitors.
• Perform general clerical duties to include but not limited to : photocopying faxing, mailing and Filing.
• Maintain hard copy and electronic filing system.
• Coordinate project-based work with other international offices as well as other internal units
• Other duties as assigned.
Salary: 17,830 Bahtวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในวันราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๔.๒ ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตาม
ที่กำหนดไว้ พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๓ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๔ ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
(คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเอกสารประกอบการสมัคร)
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลลงวันที่ 25/09/2008 21:55:08
จำนวนผู้ชม 1060
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ใช้งาน 54969 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128483 คน