ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัคร นักวิชาการ 3 ตำแหน่ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับสมัคร นักวิชาการ 3 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีใช่ส่วนราชการ จะคัดเลือกบุคลากรรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างสุขภาพในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. นักวิชาการด้านการวิเคราะห์ระบบและบริหารจัดการข้อมูล
- มีสัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาโท สาขาสถิติ การจัดการสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปด้านการวิเคราะห์ การประมวลผลและรายงานผล และการจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
- มีทักษะสูงในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทสถิติ การประมวลผลและการรายงาน
- สามารถออกแบบแผนวิเคราะห์และแบบรายงานผล
- ทักษะสื่อสารและนำเสนอได้ดี
2. นักวิชาการด้านการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
- มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 25 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้ สาขาบริหารธุรกิจบัญชี รัฐศาสตรื นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในด้านการตรวจสอบหรือบริหารความเสี่ยง หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบโครงการ หรือตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการเรียนเรียงเอกสาร สื่อสาร และนำเสนอข้อมูล
3. นักวิชาการด้านสารนิเทศ
- มีสัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาโท สาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้ สาขาอักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ในด้านเรียบเรียง/ จัดทำสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประเภทอื่น
- มีทักษะในการจัดการข้อมูล สรุปประเด็น นำเสนอ และเรียบเรียงเอกสารให้น่าอ่าน
- หากมีตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองที สสส.ชั้น 34 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ตรงข้ามทีวีช่อง 5 สนามเป้า พญาไท กทม.10400 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2551
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2298 0500 ต่อ 1905 คุณฐิติมา แสงรักษา หรือ www.thaihealth.or.thลงวันที่ 16/09/2008 15:13:48
จำนวนผู้ชม 2129
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54586 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน