ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน 7 อัตรา

สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน 7 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิชาการมาตรฐาน 4 (5 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ ทางพืชสวน หรือพืชไร่
2. นักวิชาการมาตรฐาน 4 (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
- สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนตลอกหลักสูตร อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบทะเบียนทหารกองเกิน (สด.9) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เลขที่ 50 เกษตรกลาง บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.(บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) โทร.0 2561 2277 ต่อ 1148 1154 ตั้งแต่วันที่ 8-11 กันยายน 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 12/09/2008 13:40:55
จำนวนผู้ชม 1118
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 12 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54458 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน