SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ส.แฟรนไชส์ ผุด 'สหกิจศึกษา' แก้วิกฤตแรงงานภาคบริการ

ส.แฟรนไชส์ ผุด 'สหกิจศึกษา' แก้วิกฤตแรงงานภาคบริการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย เดินหน้าแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคบริการ ชูแฟรนไชส์ อะคาดิมี่ผนึกความร่วมมือสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะจัดหลักสูตร ''เรียนควบคู่ทำงานจริง'' หวังลดปัญหาชะลอเปิดสาขาจากการขาดคน หลังพบตัวเลขเทิร์นโอเวอร์พนักงาน 20-50% ต่อเดือน
       
        ณรัตน์ไชย หลีระพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่สมาคมฯ ได้ผลักดันการจัดทำ มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์แห่งชาติระดับสากล เพื่อพัฒนาระบบแฟรนไชส์นั้นเตรียมที่จะดำเนินการปฏิบัติในเร็วๆ นี้ ล่าสุดได้ดำเนินการต่อในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งยอมรับว่าวิกฤตหนัก
       
        เนื่องจากภาคบริการขาดแคลนคนอยู่แล้ว ประกอบกับระยะที่ผ่านมาและแนวโน้มอนาคตผู้ใช้แรงงานได้กับคืนสู่ภาคเกษตรกรรมมากขึ้นจากราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูง ทำให้แรงงานเหล่านี้คืนถิ่นแทนการขายแรงงานในเมืองใหญ่อย่างที่ผ่านมา
       
        ทำให้แฟรนไชส์ อะคาดิมี่ ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งของสมาคม เตรียมจัดทำโครงการ “สหกิจศึกษา” ในรูปแบบของการเรียนควบคู่กับการทำงานจริงตลอดเทอมการศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ กับในระดับอาชีวะร่วมกันจัดทำหลักสูตรพิเศษเป็นการเรียนควบคู่กับการทำงาน ในแนวคิดเบื้องต้นนั้นจะเป็นหลักสูตรในปีสุดท้ายของการศึกษาและสร้างห้องเรียนพิเศษขึ้นมาจำนวน 30-40 คน และขยายสู่สถาบันการศึกษาอื่นๆ
       
        จากข้อมูล ระบุว่า ผู้ใช้แรงงานในธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นสมาชิกสมาคมกว่า 400 ราย มีจำนวนสาขากว่า 20,000 สาขาทั่วประเทศ เฉลี่ยแรงงานประมาณ 10 คนต่อสาขาเท่ากับจะมีแรงงานในระบบธุรกิจแฟรนไชส์ 200,000 คน แต่ในความจริงนั้นธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจบริการ เช่น ร้านอาหาร เสริมความงาม ค้าปลีก ซึ่งมีการเทิร์นโอเวอร์ของพนักงานเฉลี่ย 30% เท่ากับว่าในแต่ละเดือนมีการเข้าของของพนักงาน 60,000 คน ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก และบางแห่งต้องเจอกับสถานการณ์พนักงานเข้า ออกสูงถึง 50% ก็มี
       
        ปัญหาดังกล่าว ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการหรือแฟรนไชซอร์เกิดความชะงักในการขยายสาขาเพราะไม่มีกำลังคนซึ่งบางแห่งต้องจัดหาฝึกอบรมให้กับแฟรนไชซีด้วย ส่วนที่มีพนักงานอยู่แล้วเข้าออกถี่ ทำให้แก้ปัญหาด้วยการจ้างนักศึกษาพาร์ตไทม์ซึ่งยังขาดความอดทนหรือเรียนจบก็หางานใหม่ซึ่งเป็นปัญหาวนเวียนที่เกิดขึ้นทุกเดือน
       
        สิทธิชัย ทรงอธิกมาศ ผู้อำนวยการ แฟรนไชส์ อะคาดิมี่ กล่าวว่า เบื้องต้นได้มีบริษัทในระบบแฟรนไชส์จำนวน 10 รายและสถาบันการศึกษาระดับอาชีว 2-3 แห่งเข้าร่วมโครงการ โดยจะจัดเป็นหลักสูตรในภาคเรียนนั้นๆ แบ่งการเรียนและการทำงาน ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพิ่มความรู้ในสายธุรกิจ และเรียนจบสามารถหางานทำได้ง่ายตรงตามความต้องการของตลาด
       
        เบื้องต้นจะทำการสอนในปีการศึกษาสุดท้าย อาจแบ่งสัดส่วนการเรียนทฤษฎี 20% และปฏิบัติ 80% เริ่มจากทำหลักสูตรในสาขาหรือภาควิชาที่ตลาดต้องการ ทั้งนี้สมาชิกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทยมีจำนวน กว่า 400 บริษัท หากมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการจะสามารถผลิตนักศึกษาที่จบออกสู่ตลาดแรงงานได้จำนวนมากและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของธุรกิจ
       
        โดยในเนื้อหาหลักสูตรนั้น จะมีองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมแฟรนไชส์ รูปแบบธุรกิจ วิธีการ การบริการ รวมถึงการสร้างแนวคิดหรือปลุกจิตสำนักพนักงานให้มุ่งมั่นและจริงจังในการทำงานเสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจเอง
       
        "เนื้อหาหลักสูตรที่สอนนั้น จะเป็นการพัฒนาความรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ก้าวทันโลกธุรกิจ ทั้งเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามา และกลยุทธ์การตลาดทั้ง CRM เพื่อการบริการลูกค้า หรือ CSR ที่มีการพูดถึงกันมาในปัจจุบันในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นตัวอย่างจากเอ็มเค สุกี้ ที่นำปาล์มมาใช้ในการรับออร์เดอร์จากลูกค้า จากทีผ่านมาระบบการศึกษายังไม่ความรู้ในลักษณะให้กับผู้เรียนมามาใช้ในโลกของธุรกิจ"
       
        นอกจากความขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติงานแล้ว ในส่วนของระดับผู้จัดการที่ใช้วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปนั้นในธุรกิจแฟรนไชส์มีความต้องการเพิ่มขึ้นเพราะธุรกิจมีการขยายตัวมากขึ้นและหลายรายที่ขยายไปยังต่างประเทศ แต่การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นที่ระดับปริญญาโท ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง จึงทำให้ผู้จัดการร้านส่วนใหญ่มาจากสายการตลาด
       
        แต่อย่างไรก็ตาม ความการขยายธุรกิจในไทยต่างนำกลยุทธ์แฟรนไชส์มาใช้ มีอัตราการเติบโตต่อปีเพิ่มขึ้น ทำให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้จัดทำหลักสูตรแฟรนไชส์ขึ้นมาเฉพาะส่วนใหญ่จะอยู่ในคณะบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้า มหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
       
        สิทธิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวได้จำลองรูปแบบมาจากโครงการ "สหกิจศึกษา" ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษา ให้นักศึกษามีโอกาสในวิชาชีพกับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 2,000 บริษัท ซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือให้กว้างขึ้นโดยเป็นการเรียนและปฏิบัติในส่วนงานที่เรียนมา และมีสรุปรายงานทำเป็นโครงการที่ภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพราะเน้นหนักในการปฏิบัติมากถึง 80% และโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ ของเครือซีพี ที่ผลิตพนักงานป้อนธุรกิจในเครือโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งจะมีการประสานความร่วมมือหรือให้คำปรึกษากับทางแฟรนไชส์ อะคาดิมี่ด้วย

โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์
ลงวันที่ 31/08/2008 01:14:22
จำนวนผู้ชม 1502
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ