SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศาลปกครองสงขลา รับสมัครงาน ตำแหน่ง นายช่าง ( โยธา )

ศาลปกครองสงขลา รับสมัครงาน ตำแหน่ง นายช่าง ( โยธา ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ศาลปกครองสงขลา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
นายช่าง (ช่างโยธา)
- วุฒิปวท.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูงทางช่างก่อสร้างหรือได้รับอนุปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านก่อสร้าง หรือทางด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือ
- วุฒิปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือช่างโยธา
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องปรึกษาคดี 1 ชั้น 1 ศาลปกครองสงขลา เลขที่ 1111 ม.2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โทร.0 7433 4932 ตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม 2551 ในวันและเวลาราชการลงวันที่ 24/08/2008 20:58:09
จำนวนผู้ชม 2095
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ