ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันพระบรมบราชชนก กระทรวงสาธารสุข รับสมัคร เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

สถาบันพระบรมบราชชนก กระทรวงสาธารสุข รับสมัคร เจ้าหน้าที่สารสนเทศ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สถาบันพระบรมบราชชนก กระทรวงสาธารสุข มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าทีดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันในวันหยุดได้
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาประกาศนียบัตร ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจติดต่อขอใบสมัครและสมัครโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่คุณธนวรัท ฉิบทับ หรือคุณประภาพร พัฒธนี กลุ่มยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 7 โทร.0 2590 1812, 0 2590 1820 ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2551 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.pi.ac.thลงวันที่ 24/08/2008 20:57:24
จำนวนผู้ชม 1150
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53551 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน