SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลบัวใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา

โรงพยาบาลบัวใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

โรงพยาบาลบัวใหญ่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุงของสถานบริการสาธารณสุข ในตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลบัวใหญ่ ดังนี้

1.คุณสมบัติทั่วไป

1.มีสัญชาติไทย

2.เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

3.เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษในคดีร้ายแรง

4.มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

5.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสังพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการ

2.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปีหรือ 6 ปี ระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

2. มีความรู้ ความชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

3.การรับสมัคร

3.1.วัน เวลาสถานที่ยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั่งแต่วันที่ 11 – 22 สิงหาคม 2551

ในวัน เวลาราชการ ห้องงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

โทร 0 4446 1855 ต่อ 102

3.2.เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน

1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (โดยเขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูปถ่าย) จำนวน 2 รูป

3.2.2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3.2.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3.2.4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3.2.5. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยแพทย์ประจำ ร.พ.บัวใหญ่ จำนวน 1 ฉบับ

3.2.6. ใบผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

3.2.7. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 30 บาท4.วันเวลาและสถานที่สอบ

โรงพยาบาลบัวใหญ่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสอบ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวขาว โดยการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์

5.การประกาศผลสอบและจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

โรงพยาบาลบัวใหญ่ จะประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในวันที่ 27 สิงหาคม 2551

จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายงานธุรการโรงพยาบาลบัวใหญ่ Tel 0892807281, 0892807284 ต่อ 102

หรือหาข้อมูลได้จาก www.korathealth.com/buayaiลงวันที่ 18/08/2008 11:37:57
จำนวนผู้ชม 1327
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ