ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์การเภสัชกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัย / เภสัชกร

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัย / เภสัชกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานทดลองงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักวิจัย 4-5 สังกัดกลุ่มสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา
- วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
- ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
- อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
2. นักวิจัย 4-5 สังกัดกลุ่มวิจัยเภสัชเคมีภัณฑ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 อัตรา
- วุฒิเภสัชศาสตร์บัณฑิต
- ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
ตำแหน่งที่ 1-2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2551 ระหว่างเลวา 08.00-15.30 น.เว้นวันหยุดราชการ
3. เภสักร 4-5 สังกัด แผนกตรวจสอบความคงตัวของยา กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ
- วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต
- ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
ตำแหน่งที่ 3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-29 สิงหาคม 2551 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- ปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา
- สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
- ใบผ่านการเกณฑ์หทาร ใบกองหนุน หรือใบรับรองไม่ต้องเป็นทหาร
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- หลักฐานอื่น ๆ เช่นหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเป็นต้น
- เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบทุกชนิดต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ที่ แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การเภสัชกรรม เลขที่ 75/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.ลงวันที่ 18/08/2008 11:36:57
จำนวนผู้ชม 1039
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 10 ธันวาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53703 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128392 คน