SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานธานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน ร่วม 60 อัตรา พนง.การเงิน บันทึกข้อมูล

สำนักงานธานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน ร่วม 60 อัตรา พนง.การเงิน บันทึกข้อมูล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สำนักงานธานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 33 ที่ แบบเป็นกรุงเทพฯ 32 ที่ และระยอง 1 ที่
ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก
1. ตำแหน่งพนักงานบันทข้อมูล จำนวนหลายอัตรา อัตรเงินเดือน 6,150 บาท/เดือน
- วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการพิมพ์ดีดในการบันทึกข้อมูล
2. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวนหลายอัตรา อัตราเงินเดือน 6,150 บาท / เดือน
- วุฒิปวช.ประเภทวิชาพาณิชยการม (การบัญชี) และมีความสามารถในการพิมพ์ดีด และการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2551 (เว้นวันเสาร์และอาทิตย์) หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.pawn.co.th ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบคัดเลือกชุดละ 50 บาท
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5* 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนารับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ และให้นำฉบับจริงมายื่นในวันยื่นใบสมัครได้วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก โดยการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในใบสมัครและหลักฐานการสมัคร และจะทำการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ณ อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.และwww.pawn.co.thลงวันที่ 18/08/2008 11:36:26
จำนวนผู้ชม 1491
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ